Scoil an Droichid

Is bunscoil lán-Gaeilge í Scoil an Droichid a dhéanann riar ar dheisceart agus ar oirthear Bhéal Feirste. Is í príomhaidhm na scoile oideachas saibhir iomlán a chur ar fáil do pháistí idir 3 – 11 d’aois trí mheán na Gaeilge. Cothaítear an dlúthnasc atá idir an Naíonra, an Naíscoil agus an Bhunscoil.

Scoil an Droichid is an Irish Medium Primary School serving South and East Belfast. We aim to provide an Irish-medium education for children in the age range of 3-11 years through our rich Naíonra, Naíscoil and Primary school provision.

Welcome!

Thinking about joining?

Click Here

Copyright © 2010 School Podcast - Copyright Notice | Refund Policy | Terms of Service | Privacy Policy - Content Management Software © 2010 incontrolCMS.net